Number of the records: 1  

SvF Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

 1. Record numberstuwp01013000
  Date26.02.2021
  TypeW - Pracovisko
  Corporate nameSvF Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
  Other titleKODPRAC: 010130
  IDAIS: 13
  Department of Theoretical Geodesy
  SKRATKA: KGGaG
  EPCA: V130
  do 31.12.2020: SvF Katedra geodetických základov
  AIS ID13
  See also  SvF Stavebná fakulta
  Origin01.01.2021
  Collection kindt110w
  References (50) - osoby
  corporation

  corporation

Number of the records: 1