Number of the records: 1  

MTF Katedra výrobných zariadení a systémov

 1. Record numberstuwp06380000
  Date27.05.2023
  TypeW - Pracovisko
  Corporate nameMTF Katedra výrobných zariadení a systémov
  Other titleKODPRAC: 063800
  IDAIS: 660
  Department of Production Devices and Systems
  SKRATKA: KVZS
  EPCA: M3800
  do 31.03.2019: MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže
  AIS ID660
  See also  MTF Ústav výrobných technológií
  Origin01.04.2019
  Collection kindt110w
  References (20) - osoby
  corporation

  corporation

Number of the records: 1