Number of the records: 1  

MTF Ústav výskumu progresívnych technológií

 1. Record numberstuwp06700000
  Date04.02.2023
  TypeW - Pracovisko
  Corporate nameMTF Ústav výskumu progresívnych technológií
  Other titleKODPRAC: 067000
  IDAIS: 87
  Advanced Technologies Research Institute
  SKRATKA: UVPT
  EPCA: MN7000
  do 31.12.2014: MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  AIS ID87
  See also  MTF Materiálovotechnologická fakulta
  Origin01.01.2015
  Collection kindt110w
  References (90) - osoby
  (8) - t110z
  corporation

  corporation

Number of the records: 1