Number of the records: 1  

Use of CFD simulation to improve the pedestrian wind comfort between a high-rise buildings

 1. CREPC201502 CREPC201503 CREPC201506
  Title statementUse of CFD simulation to improve the pedestrian wind comfort between a high-rise buildings
  Main entry-name (Author) Čeheľová, Dagmara, 1986- - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Another responsib. (Author) Janák, Milan
  (Author) Bielek, Boris, 1964- - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Translated titlePoužitie CFD simulácie pre zlepšenie veternej pohody chodcov medzi výškovými budovami
  In ATF 2014 [CD ROM, 272 p.] / Conference on Building Physics and Applied Technology in Architecture and Building Structures. -- Viedeň : TGM - Federal Institute of Technology, 2014. -- ISBN 978-3-200-03644-4. -- CD ROM, p. 47-51
  Subj. Headings vietor
  aerodynamika
  CFD simulácia
  výšková budova
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2014
  article

  article

Number of the records: 1