Number of the records: 1  

Nízkoteplotné vykurovanie tepelne aktivovaným stropom vo výškovej budove s ľahkým obvodovým plášťom

 1. CREPC201506_01 CREPCXX CREPC201511 CREPC201601 CREPC201602 CREPC201603 CREPC201606 CREPC201606O
  Title statementNízkoteplotné vykurovanie tepelne aktivovaným stropom vo výškovej budove s ľahkým obvodovým plášťom
  Main entry-name (Author) Krajčík, Michal, 1984- - SvF Katedra technických zariadení budov
  Another responsib. (Author) Némethová, Ema, 1990- - SvF Katedra technických zariadení budov
  Translated titleLow temperature heating by thermally activated ceiling in a high-rise building with lightweight facade
  In Nízkoteplotné vykurovanie 2015 [172 s.] / Nízkoteplotné vykurovanie 2015. -- Bratislava : SSTP, 2015. -- ISBN 978-80-89216-71-0. -- S. 13-19
  Subj. Headings nízkoteplotné vykurovanie
  výšková budova
  ľahký obvodový plášť
  vnútorné prostredie
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2015
  article

  article

Number of the records: 1