Number of the records: 1  

Damage Detection of a Bridge

 1. Title statementDamage Detection of a Bridge
  Main entry-name (Author) Sokol, Milan, 1962- - SvF Katedra stavebnej mechaniky
  Another responsib. (Author) Venglár, Michal, 1991- - SvF Katedra stavebnej mechaniky
  (Author) Ároch, Rudolf, 1962- - SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií
  (Author) Fábry, Michal, 1988- - SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií
  Translated titleIdentifikácia porušenia mosta
  NotePríspevok má aj abstrakt
  In M2D2015 [USB kľúč, 2454 s.] / International Conference on Mechanics and Materials in Design. -- Porto: : FEUP-INEGI, 2015. -- ISBN 978-989-98832-3-9. -- USB kľúč, s. 247-254
  Subj. Headings modal analysis
  system identification
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Year2015
  article

  article

Number of the records: 1