Number of the records: 1  

Implications of inverse parametric optimization in model predictive control

 1. CREPC201601 CREPC201602 CREPC201603 CREPC201606 CREPC201606O
  Title statementImplications of inverse parametric optimization in model predictive control / aut. Martin Gulan, Ngoc Anh Nguyen, Sorin Olaru, Pedro Rodriguez-Ayerbe, Boris Rohaľ-Ilkiv
  Main entry-name Gulan, Martin, 1989- (Author) - SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  Another responsib. Nguyen, Ngoc Anh (Author)
  Olaru, Sorin (Author)
  Rodriguez-Ayerbe, Pedro (Author)
  Rohaľ-Ilkiv, Boris, 1949- Z1 (Author) - SjF Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky
  In Developments in model-based optimization and control [380 s.]. -- Cham : Springer International Publishing, 2015. -- ISBN 978-3-319-26685-5. -- S. 49-70
  Subj. Headings parametrické programovanie
  multi-parametric programming
  LanguageEnglish
  Document kindRZA - kapitola(článok) z dokumentu
  CategoryAEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  In databases
  Year2015
  article

  article

Number of the records: 1