Number of the records: 1  

Porovnanie adsorpčných kapacít a filtračných dĺžok sorpčných materiálov na báze železa pri odstraňovaní As a Sb z vody

 1. CREPC201609 CREPC102016 CREPC201611 CREPC201701 CREPC201702 CREPC201703 CREPC201706
  Title statementPorovnanie adsorpčných kapacít a filtračných dĺžok sorpčných materiálov na báze železa pri odstraňovaní As a Sb z vody
  Main entry-name (Author) Ilavský, Ján, 1958- - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. (Author) Barloková, Danka, 1956- Z1 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  (Author) Munka, Karol, 1954-
  Translated titleComparison of adsorptive capacities and filter lengths of iron-based sorption materials in the removal of As and Sb from water
  Subj. Headings odstraňovanie arzénu
  odstraňovanie antimónu
  sorpčné materiály
  adsorpčná kapacita
  filtračná dĺžka
  úprava pitnej vody
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  Category of document (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Year2016
  article

  article

Number of the records: 1