Number of the records: 1  

DMG Ultrasonic 20 linear

 1. CREPC201607 CREPC201609 CREPC102016 CREPC201611 CREPC201701 CREPC201702 CREPC201703 CREPC201706
  Title statementDMG Ultrasonic 20 linear / aut. Marcel Kuruc
  Main entry-name Kuruc, Marcel, 1988- (Author) - MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže
  In Centrum excelentnosti 5-osového obrábania [CD-ROM]. -- Trnava : AlumniPress, 2016. -- ISBN 978-80-8096-236-4. -- CD-ROM, s. 99-107
  Subj. Headings frézovanie
  vysokorýchlostné obrábanie
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  Category of document (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Year2016
  article

  article

Number of the records: 1