Number of the records: 1  

Experimental Evaluation of Properties of 120 Years Old Concretes at Two Concrete Bridges in Slovakia

 1. CREPC201609 CREPC102016 CREPC201611 CREPC201701 CREPC201702 CREPC201703 CREPC201706
  Title statementExperimental Evaluation of Properties of 120 Years Old Concretes at Two Concrete Bridges in Slovakia
  Main entry-name (Author) Paulík, Peter, 1983- - SvF Katedra betónových konštrukcií a mostov
  Another responsib. (Author) Bačuvčík, Michal, 1987- Z9 - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  (Author) Ševčík, Patrik
  (Author) Janotka, Ivan
  (Author) Gajdošová, Katarína, 1983- Z8 - SvF Katedra betónových konštrukcií a mostov
  Translated titleExperimentálne overovanie vlastností betónov starých 120 rokov na dvoch betónových mostoch na Slovensku
  In Solid State Phenomena / Czech Concrete Day 2015. -- ISSN 1012-0394. -- Vol. 249, (2016), s. 227-234
  Subj. Headings properties
  old concrete
  bridges
  strength
  modulus of elasticity
  vlastnosti
  starý betón
  mosty
  pevnosť
  modul pružnosti
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Year2016
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  201620160.252Q3
  article

  article

Number of the records: 1