Number of the records: 1  

Hodnotenie úverovej spôsobilosti dlžníka

 1. Title statementHodnotenie úverovej spôsobilosti dlžníka / aut. Hana Hromníková
  Main entry-name Hromníková, Hana (Author)
  In Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016 [484 s.] / celoslovenská študentská vedecká konferencia Chémia a technológie pre život. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2016. -- ISBN 978-80-227-4628-1. -- S. 177-178
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

Number of the records: 1