Number of the records: 1  

Proinovačná firemná kultúra pri transformácii požiadaviek noriem ISO 9001:2015

 1. CREPC201709 CREPC201710 CREPC201711 CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementProinovačná firemná kultúra pri transformácii požiadaviek noriem ISO 9001:2015 / aut. Iveta Paulová, Jaromíra Vaňová
  Main entry-name Paulová, Iveta (Author)
  Another responsib. Vaňová, Jaromíra, 1958- Z1 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleThe pro-innovation corporate culture in the transformation od requirements of standards ISO 9001:2015
  In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská / Manažment v 21. storočí: problémy a východiská.. -- Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2017. -- ISBN 978-80-89306-34-3. -- S. 179-184
  Subj. Headings firemná kultúra
  inovácie
  systém manažérstva kvality
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.