Number of the records: 1  

Komparácia metód merania kvality obrobeného povrchu

 1. CREPC201709 CREPC201710 CREPC201711 CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementKomparácia metód merania kvality obrobeného povrchu / aut. Jana Moravčíková, Roman Moravčík
  Main entry-name Moravčíková, Jana, 1975- (Author) - MTF Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže
  Another responsib. Moravčík, Roman, 1973- Z1 (Author) - MTF Ústav materiálov
  In Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] [CD-ROM, 244 s.]. -- Trnava : AlumniPress, 2017. -- ISBN 978-80-8096-244-9. -- CD-ROM, s. 173-181
  Subj. Headings drsnosť povrchu
  rezné parametre
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1