Number of the records: 1  

Hydraulická analýza revitalizácie mokraďného systému ramien Tisy

 1. CREPC201711 CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementHydraulická analýza revitalizácie mokraďného systému ramien Tisy
  Main entry-name 1993- (Author) Kolesár, Miroslav,
  Another responsib. (Author) Šoltész, Andrej, 1957- Z1 - SvF Katedra hydrotechniky
  (Author) Kolesárová, Eva,
  (Author) Baroková, Dana, 1963- Z1 - SvF Katedra hydrotechniky
  (Author) Rehák, Štefan, 1955-
  (Author) Janík, Adam, 1991- Z3 - SvF Katedra hydrotechniky
  (Author) Červeňanská, Michaela, 1992- Z3 - SvF Katedra hydrotechniky
  Translated titleHydraulic analysis of revitalisation of wetland system of Tisa river branches
  In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2017 [USB kľúč] / Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2017. -- Bratislava : MŽP SR, 2017. -- ISBN 978-80-89740-16-1. -- USB kľúč, [6] s.
  Subj. Headings mokraďný systém Tisy
  revitalizácia
  hydraulická analýza
  čerpacia stanica
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  Category (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1