Number of the records: 1  

Navrhovanie roznášacích telies - hlavíc pilótových základov

 1. CREPC201711 CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementNavrhovanie roznášacích telies - hlavíc pilótových základov
  Main entry-name (Author) Gramblička, Štefan, 1948- - SvF Katedra betónových konštrukcií a mostov
  Another responsib. (Author) Borzovič, Viktor, 1978- Z1 - SvF Katedra betónových konštrukcií a mostov
  1993- (Author) Kormošová, Ľudmila, Z4 - SvF Stavebná fakulta
  Translated titleDesign of transfer body - piles capes of foundation
  In Zakladanie stavieb 2017 [152 s.] / Zakladanie stavieb 2017. -- Trnava : Spolok statikov Slovenska, 2017. -- ISBN 978-80-89655-11-3. -- S. 27-32
  Subj. Headings pilóta
  návrh
  roznášacie teleso
  železobetón
  pile
  design
  transfer body
  reinforced concrete
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1