Number of the records: 1  

Knowledge managements for improvement the competitiveness organization

 1. CREPC201711 CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementKnowledge managements for improvement the competitiveness organization / aut. Iveta Paulová, Jaromíra Vaňová, Miroslav Rusko, Edita Hekelová, Ružena Králiková
  Main entry-name Paulová, Iveta (Author)
  Another responsib. Vaňová, Jaromíra, 1958- Z1 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Rusko, Miroslav, 1953- Z1 (Author) - MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva
  Hekelová, Edita, 1954- Z8 (Author) - SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality
  Králiková, Ružena (Author)
  In Annals of DAAAM for 2017 [1 CD-ROM] / International Symposium. -- Vienna : DAAAM International, 2017. -- ISBN 978-3-902734-14-3. -- ISSN 2304-1382. -- CD-ROM, [6] s.
  Subj. Headings knowledge
  management
  quality
  LanguageEnglish
  URLhttps://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040722091&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Knowledge+managements+for+improvement+the+competitiveness+organization&st2=&sid=98ff9cdd5c7fbbfa1922fea7468ae761&sot=b&sdt=b&sl=85&s=TITLE-ABS-KEY%28Knowledge+managements+for+improvement+the+competitiveness+organization%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  In databases SCOPUS: DOI: 10.2507/28th.daaam.proceedings.170
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.