Number of the records: 1  

Creating corporate culture in context with standards ISO 9001:2015

 1. CREPC201711 CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementCreating corporate culture in context with standards ISO 9001:2015 / aut. Jaromíra Vaňová, Iveta Paulová, Miroslav Rusko, Edita Hekelová
  Main entry-name Vaňová, Jaromíra, 1958- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Paulová, Iveta (Author)
  Rusko, Miroslav, 1953- Z1 (Author) - MTF Katedra bezpečnostného inžinierstva
  Hekelová, Edita, 1954- Z8 (Author) - SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality
  In Annals of DAAAM for 2017 [1 CD-ROM] / International Symposium. -- Vienna : DAAAM International, 2017. -- ISBN 978-3-902734-14-3. -- ISSN 2304-1382. -- CD-ROM, [7] s.
  Subj. Headings corporate culture
  leadership
  LanguageEnglish
  URLhttps://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040726100&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Creating+corporate+culture+in+context+with+standards+ISO+9001%3a2015&st2=&sid=98ff9cdd5c7fbbfa1922fea7468ae761&sot=b&sdt=b&sl=81&s=TITLE-ABS-KEY%28Creating+corporate+culture+in+context+with+standards+ISO+9001%3a2015%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  In databases SCOPUS: DOI: 10.2507/28th.daaam.proceedings.037
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.