Number of the records: 1  

Estimation of the domination number in sparse random graphs and applications

 1. CREPC201711 CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementEstimation of the domination number in sparse random graphs and applications / aut. Martin Nehéz, Dušan Bernát, Marek Lelovský
  Main entry-name Nehéz, Martin, 1972- (Author) - FCHPT Oddelenie matematiky
  Another responsib. Bernát, Dušan, 1977- Z2 (Author) - FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
  Lelovský, Marek, 1983- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie jazykov
  Translated titleOdhad dominačného čísla v riedkych náhodných grafoch s aplikáciami
  In ECBS-EERC 2017 [elektronický zdroj] : Proceedings of 5th European Conference on the Engineering of Computer Based Systems, August/September 2017, Larnaca, Cyprus [[177] s.] / ECBS 2017. -- New York : ACM, 2017. -- ISBN 978-1-4503-4843-0. -- S. [1-9]
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  In databases WOS: 000434851300007
  SCOPUS: 2-s2.0-85030312683
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.