Number of the records: 1  

Equivalent unique global and local initial imperfection - Imperfection in EN 1993-1-1 and EN 1999-1-1 Clause 5.3.2 (11) - calculation procedure and discovered obstacles

 1. CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementEquivalent unique global and local initial imperfection - Imperfection in EN 1993-1-1 and EN 1999-1-1 Clause 5.3.2 (11) - calculation procedure and discovered obstacles
  Main entry-name (Author) Brodniansky, Ján, 1987- - SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií
  Translated titleEkvivalentná globálna a lokálna počiatočná imperfekcia - Imperfekcia v EN 1993-1-1 a EN 1999-1-1 Kapitola 5.3.2 (11) - postup výpočtu a objavené prekážky
  Subj. Headings initial imperfection
  EN 1993-1-1 5.3.2
  equivalent unique global and local initial imperfection
  LanguageEnglish
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  Year2017
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  201720170.232Q3
  article

  article

Number of the records: 1