Number of the records: 1  

Hodnotenie životného cyklu vybraného výrobku z pohľadu jeho vplyvu na strategický manažment podniku

 1. Title statementHodnotenie životného cyklu vybraného výrobku z pohľadu jeho vplyvu na strategický manažment podniku / aut. Dominika Moravčíková, Veronika Sanitrová
  Main entry-name Moravčíková, Dominika (Author) - FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Another responsib. Sanitrová, Veronika Z4 (Author) - FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  In Chémia a technológie pre život [CD ROM, 447 s.] / celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. -- Bratislava : Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, 2017. -- ISBN 978-80-89579-77-2. -- CD ROM, s. 186-187
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

Number of the records: 1