Number of the records: 1  

Online PR of small and medium wine companies in Slovak Republic, Czech Republic and Germany

 1. ohlas CREPC201803 CREPC201806
  Title statementOnline PR of small and medium wine companies in Slovak Republic, Czech Republic and Germany / Lucia Coskun, Branislav Mišota, Jozef Chajdiak
  Main entry-name Coskun, Lucia, 1976- - Ústav manažmentu STU
  Another responsib. Mišota, Branislav, 1977- Z1 - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Chajdiak, Jozef, 1952- Z2 - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  In Management and Economics in Manufacturing [1 CD-ROM, 380 s.] / Global Scientific Conference. -- Zvolen : Technická univerzita, 2017. -- ISBN 978-80-228-2993-9. -- S. 314-321,CD-ROM
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  In databases WOS: 000431393000045
  Year2017
  References (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.