Number of the records: 1  

Prístupy k riadeniu rizík v súlade s ISO 9001:2015 ako súčasť QMS

 1. CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementPrístupy k riadeniu rizík v súlade s ISO 9001:2015 ako súčasť QMS / aut. Iveta Paulová, Jaromíra Vaňová
  Main entry-name Paulová, Iveta (Author)
  Another responsib. Vaňová, Jaromíra, 1958- Z1 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleApproach to managing risk in accordance with ISO 9001:2015 as a part of QMS
  In Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu [210 s.] / Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu. -- Žilina : Strix, 2017. -- ISBN 978-80-89753-21-5. -- S. 36-40
  Subj. Headings riziká
  zlepšovanie procesov
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.