Number of the records: 1  

Prístup k formovaniu proinovačnej firemnej kultúry na príklade vybranej organizácie

 1. CREPC022018 CREPC201802 CREPC201803 CREPC201806
  Title statementPrístup k formovaniu proinovačnej firemnej kultúry na príklade vybranej organizácie / aut. Iveta Paulová, Jaromíra Vaňová, Edita Hekelová
  Main entry-name Paulová, Iveta (Author)
  Another responsib. Vaňová, Jaromíra, 1958- Z1 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Hekelová, Edita, 1954- Z8 (Author) - SjF Ústav výrobných systémov, enviromentálnej techniky a manažment kvality
  Translated titleThe approach to the pro-innovative company culture forming on the example of particular organization
  In Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu [210 s.] / Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu. -- Žilina : Strix, 2017. -- ISBN 978-80-89753-21-5. -- S. 11-15
  Subj. Headings firemná kultúra
  inovácie
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.