Number of the records: 1  

Geotechnické pozoruhodnosti Vodného diela Gabčíkovo

 1. CREPC201803 CREPC201806
  Title statementGeotechnické pozoruhodnosti Vodného diela Gabčíkovo
  Main entry-name (Author) Hulla, Jozef, 1940-
  Another responsib. (Author) Bednárová, Emília, 1950- Z1 - SvF Katedra geotechniky
  Translated titleGeotechnical sights of the Gabčíkovo water structure
  In Zborník príspevkov a prednášok z odbornej konferencie pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros [77 s.] / Odborná konferencia pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. -- Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2017. -- ISBN 978-80-972845-3-4. -- S. 26-28
  Subj. Headings Vodné dielo Gabčíkovo
  priesaky
  filtračná rýchlosť
  filtračná stabilita
  vnútorná sufózia
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  Year2017
  article

  article

Number of the records: 1