Number of the records: 1  

Spôsoby spracovania dát na posúdenie environmentálnych dopadov z ČOV

 1. Title statementSpôsoby spracovania dát na posúdenie environmentálnych dopadov z ČOV
  Main entry-name (Author) Dubcová, Mária, 1988- - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. (Author) Csicsaiová, Réka, 1993- Z3 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  (Author) Marko, Ivana, 1993- Z3 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  (Author) Trošanová, Mária, 1987- Z3 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Translated titleThe methods of data processing to assess the environmental impact of the waste water treatment plant
  In Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno [online, 155 s.] / Mladá voda břehy mele 2018. -- Brno : Young Water Professionals Czech Republic, 2018. -- ISBN 978-80-270-3802-2. -- online, s. 98-103
  Subj. Headings environment
  čistiareň odpadových vôd
  posúdenie životného cyklu
  metodika
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Year2018
  article

  article

Number of the records: 1