Number of the records: 1  

Cost-effectiveness analysis in context of circular economy

 1. Title statementCost-effectiveness analysis in context of circular economy
  Main entry-name (Author) Trošanová, Mária, 1987- - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. (Author) Škultétyová, Ivona, 1960- Z1 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  (Author) Lukáčová, Kristína, 1982- Z1 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Translated titleAnalýza efektívnosti nákladov v kontexte kruhového hospodárstva
  In Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018 [CD-ROM, 122 s.] / Konferencia mladých výskumníkov. -- Bratislava : Spektrum STU, 2018. -- ISBN 978-80-227-4847-6. -- CD-ROM, s. 117-122
  Subj. Headings circular economy
  municipal waste
  packaging waste
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2018
  article

  article

Number of the records: 1