Number of the records: 1  

Interdisciplinarita pri projektovaní obnovy pamiatok (prípadové štúdie)

 1. Title statementInterdisciplinarita pri projektovaní obnovy pamiatok (prípadové štúdie)
  Main entry-name (Author) Gregorová, Jana, 1959- - SvF Katedra architektúry
  Another responsib. (Author) Vargic, Lukáš, 1990- Z3 - SvF Katedra architektúry
  (Author) Kiabová, Ema, 1992- Z3 - SvF Katedra architektúry
  Translated titleInterdisciplinarity in the Planning of Restoration of Monuments (case studies)
  In CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018 [550 s.] / CSTI 2018. -- Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2018. -- ISBN 978-80-8060-435-6. -- S. 103-116
  Subj. Headings národná kultúrna pamiatka
  ochrana a obnova pamiatok
  interdisciplinarita
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2018
  article

  article

Number of the records: 1