Number of the records: 1  

Stabilita temperových farieb

 1. Title statementStabilita temperových farieb / aut. Katarína Haberová, Klaudia Hložeková, Viera Jančovičová, Zuzana Machatová
  Main entry-name Haberová, Katarína, 1991- (Author) - FCHPT Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
  Another responsib. Hložeková, Klaudia, 1994- Z4 (Author) - FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Jančovičová, Viera, 1962- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
  Machatová, Zuzana, 1984- (Author)
  Translated titleStability of Tempera Paints
  In CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018 / CSTI 2018. -- Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2018. -- ISBN 978-80-8060-435-6. -- S. 166-174
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2018
  article

  article

Number of the records: 1