Number of the records: 1  

Možnosti merania inovačných výstupov

 1. Title statementMožnosti merania inovačných výstupov. / aut. Jozef Chajdiak, Mária Glatz ( Ďurechová), Branislav Mišota
  Main entry-name Chajdiak, Jozef, 1952- (Author)
  Another responsib. Glatz ( Ďurechová), Mária, 1952- Z1 (Author) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Mišota, Branislav, 1977- Z1 (Author) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Par.titleOptions for measuring innovative outputs.
  In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 [1120 s, online] / Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018.Current problems of the corporate sector 2018.. -- Bratislava : Ekonóm, 2018. -- ISBN 978-80-225-4536-5. -- S.189-196
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2018
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.