Number of the records: 1  

Soft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis

 1. Title statementSoft-constrained robust model predictive control of a plate heat exchanger: Experimental analysis / aut. Juraj Oravec, Monika Bakošová, Lenka Galčíková, Michal Slávik, Michaela Horváthová, Alajos Mészáros
  Main entry-name Oravec, Juraj, 1987- (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Another responsib. Bakošová, Monika, 1958- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Galčíková, Lenka, 1995- Z4 (Author) - FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Slávik, Michal, 1994- Z4 (Author) - FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Horváthová, Michaela , 1995- Z4 (Author) - FCHPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Mészáros, Alajos, 1952- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  In Energy. -- ISSN 0360-5442. -- Vol. 180, (2019), s. 303-314
  LanguageEnglish
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  Category of document (from 2022)V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  Year2019
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  201920196.082Q12.166Q1
  article

  article

Number of the records: 1