Number of the records: 1  

Implementation of the percolation facilities for rainwater runoff reduction

 1. Title statementImplementation of the percolation facilities for rainwater runoff reduction
  Main entry-name (Author) Csicsaiová, Réka, 1993- - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. (Author) Stanko, Štefan, 1964- Z1 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  (Author) Marko, Ivana, 1993- Z3 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  (Author) Hrudka, Jaroslav, 1988- Z1 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Translated titleImplementácia vsakovacích zariadení pri redukcii dažďového odtoku
  Subj. Headings rainfall-runoff process
  case study
  LanguageEnglish
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  Year2019
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  201920190.262Q3
  article

  article

Number of the records: 1