Number of the records: 1  

Use of interactive applications in education of the issues of efficient use of energy in building

 1. Title statementUse of interactive applications in education of the issues of efficient use of energy in building / aut. Andrej Adamuščin, Mária Glatz, Jaroslav Kultan, Branislav Mišota
  Main entry-name Adamuščin, Andrej, 1981- (Author) - Ústav manažmentu STU
  Another responsib. Glatz , Mária, 1952- Z1 (Author) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Kultan, Jaroslav (Author)
  Mišota, Branislav, 1977- Z1 (Author) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Translated titlePoužitie interaktívnych aplikácií vo vzdelávaní v problematike energetickej efektívnosti budov v republike
  In SGEM 2019. 19th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 19. Ecology, economics,education and legislation Issue: 5.4 [420 s.] / SGEM 2019. Ecology, economics,education and legislation. -- Sofia : SGEM world science, 2019. -- ISBN 978-619-408-87-4. -- ISSN 1314-2704. -- S.393-399
  LanguageEnglish
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category of document (from 2022)V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  Year2019
  References (3) - článok
  article

  article

Number of the records: 1