Number of the records: 1  

Industry 4.0 Future Prospects and its Impact on Competencies

 1. Title statementIndustry 4.0 Future Prospects and its Impact on Competencies / aut. Natália Horňáková, Dagmar Cagáňová, Jana Štofková, Richard Jurenka
  Main entry-name Horňáková, Natália, 1987- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Cagáňová, Dagmar, 1971- Z1 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Štofková, Jana (Author)
  Jurenka, Richard, 1989- Z3 (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  In Advanced Manufactuirng Process [100 s.]. -- Odessa : IATDI, 2019. -- S. 45
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  Category (from 2022)O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1