Number of the records: 1  

Optimization of cementitious composite for heavyweight concrete preparation using thermal analysis method

 1. Title statementOptimization of cementitious composite for heavyweight concrete preparation using thermal analysis method / aut. Janette Dragomirová, Martin Tchingnabé Palou, Eva Kuzielová, Matúš Žemlička, Radoslav Novotný
  Main entry-name Dragomirová, Janette, 1992- (Author)
  Another responsib. Palou, Martin Tchingnabé, 1962- Z8 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Kuzielová, Eva, 1979- Z8 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Žemlička, Matúš, 1986- (Author)
  Novotný, Radoslav (Author)
  Translated titleOptimalizácia cementového zloženia na výrobu ťažkých betónov použitím termickej analýzy
  In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť / Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4. -- Budapešť : Akadémiai Kiadó, 2019. -- ISBN 978-963-454-416-6. -- S. 380-380
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.