Number of the records: 1  

The effect of hydrothermal curing on the hydration reaction and properties of Oil-Well and special Portland cements

 1. Title statementThe effect of hydrothermal curing on the hydration reaction and properties of Oil-Well and special Portland cements / aut. Martin Tchingnabé Palou, Eva Kuzielová, Matúš Žemlička, Ľubomír Ježo, Janette Dragomirová
  Main entry-name Palou, Martin Tchingnabé, 1962- (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Another responsib. Kuzielová, Eva, 1979- Z8 (Author) - FCHPT Oddelenie anorganických materiálov
  Žemlička, Matúš, 1986- (Author)
  Ježo, Ľubomír (Author)
  Dragomirová, Janette, 1992- Z3 (Author)
  Translated titleEfekt hydrotermálneho ošetrenia na hydratačnú reakciu a vlastností tamponážnych a špeciálnych portlandských cementov
  In 15th International Congress on the Chemistry of Cement / 15th International Congress on the Chemistry of Cement. -- Praha, : Research of Building Materials, 2019. -- ISBN 978-80-906541-4-3. -- ISSN 2523-935X. -- S. [1-10]
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.