Number of the records: 1  

Diversification of activities - supposition of rural settlements space development

 1. Title statementDiversification of activities - supposition of rural settlements space development / aut. Ľubica Ilkovičová, Ján Ilkovič
  Main entry-name Ilkovičová, Ľubica, 1964- (Author) - FA Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
  Another responsib. Ilkovič, Ján, 1957- Z1 (Author) - FA Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
  Par.titleDiverzifikácia aktivít - predpoklad priestorového rozvoja rurálnych sídiel
  In Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] [108 s.] / Rural Buildings in European Regions RUBER 2019.. -- Nitra, Slovakia : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. -- ISBN 978-80-552-2068-0. -- S. 22-29
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFB - Invited reports at home scientific conferences
  Year2019
  References (3) - článok
  article

  article

Number of the records: 1