Number of the records: 1  

Selected sorption materials for removal of heavy metals from water

 1. Title statementSelected sorption materials for removal of heavy metals from water
  Main entry-name (Author) Ilavský, Ján, 1958- - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. (Author) Barloková, Danka, 1956- Z1 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  (Author) Kapusta, Ondrej, 1982- Z9 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  (Author) Šimko, Viliam
  Translated titleVybrané sorpčné materiály na odstraňovanie ťažkých kovov z vody
  Subj. Headings drinking water treatment
  sorption materials
  removal of heavy metals
  LanguageEnglish
  URLhttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/221/1/012123/pdf
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  In databases WOS: 000560708000123
  DOI: 10.1088/1755-1315/221/1/012123
  SCOPUS: 2-s2.0-85063471548
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.