Number of the records: 1  

Vplyv otvorov v blízkosti stĺpa na bezpečnosť modelov eurokódu na predikciu šmykovej odolnosti lokálne podopretých dosiek

 1. Title statementVplyv otvorov v blízkosti stĺpa na bezpečnosť modelov eurokódu na predikciu šmykovej odolnosti lokálne podopretých dosiek
  Main entry-name (Author) Kormošová, Ľudmila, 1993- - SvF Katedra betónových konštrukcií a mostov
  Translated titleInfluence of openings adjacent to the column on safety of the models of eurocode for assessment of punching shear resistance of flat slabs
  In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering [CD-ROM, 536 s.] / Advances in architectural, civil and environmental engineering. -- Bratislava : Spektrum STU, 2019. -- ISBN 978-80-227-4972-5. -- CD-ROM, s. 397-404
  Subj. Headings pretlačenie
  lokálne podopreté dosky
  otvory
  nelineárna analýza
  punching
  flat slab
  openings
  non-linear analysis
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1