Number of the records: 1  

Inovácia výučby manažérskych simulácií na technickej univerzite

 1. Title statementInovácia výučby manažérskych simulácií na technickej univerzite. / aut. Hana Porgeszová, Monika Zatrochová
  Main entry-name Janáková -Porgeszová, Hana, 1987- (Author) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Another responsib. Zatrochová, Monika, 1975- Z1 (Author) - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
  Par.titleInnovation of education process in managerial simulations at technical university
  In Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education .Vedecké kolokvium, 4. decembra 2019, Bratislava [CD ROM, 132 s.] / Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education. -- Bratislava : Spektrum STU, 2019. -- ISBN 978-80-227-4970-1. -- S.71-76
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1