Number of the records: 1  

Inovácie v interkultúrnom marketingu v súvislosti s multikulturalizmom

 1. Title statementInovácie v interkultúrnom marketingu v súvislosti s multikulturalizmom. / aut. Hana Janáková-Porgeszová
  Main entry-name Janáková-Porgeszová, Hana, 1987- (Author) - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
  Par.titleInnovations in intercultural marketing in connection with the multiculturalism
  In Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education .Vedecké kolokvium, 4. decembra 2019, Bratislava [CD ROM, 132 s.] / Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education. -- Bratislava : Spektrum STU, 2019. -- ISBN 978-80-227-4970-1. -- S.63-69
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2019
  article

  article

Number of the records: 1