Number of the records: 1  

Závislosť kvality prvého splachu dažďových vôd od materiálu spevnenej plochy

 1. Title statementZávislosť kvality prvého splachu dažďových vôd od materiálu spevnenej plochy
  Main entry-name (Author) Marko, Ivana, 1993- - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. (Author) Stanko, Štefan, 1964- Z1 - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Translated titleThe relation of the quality of the first rainwater runoff on the materials of the impermeable area
  In Juniorstav 2020 [USB kľúč, 923 s.] / Juniorstav 2020. -- Brno : ECON publishing, 2020. -- ISBN 978-80-86433-73-8. -- USB kľúč, s. 564-569
  Subj. Headings AOX
  dažďová voda
  hodnota pH
  povrchový odtok
  urbanizované územie
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Year2020
  article

  article

Number of the records: 1