Number of the records: 1  

Robust QFT-based control of the DC motor laboratory model

 1. Title statementRobust QFT-based control of the DC motor laboratory model / aut. Romana Čápková, Alena Kozáková, Martin Minár, Kristián Ondrejička
  Main entry-name Čápková, Romana, 1993- (Author) - FEI Ústav automobilovej mechatroniky
  Another responsib. Kozáková, Alena, 1960- Z1 (Author) - FEI Ústav automobilovej mechatroniky
  Minár, Martin, 1993- Z3 (Author) - FEI Ústav automobilovej mechatroniky
  Ondrejička, Kristián, 1994- Z3 (Author) - FEI Ústav automobilovej mechatroniky
  In 2020 Cybernetics & Informatics (K&I) / 2020 International Conference Cybernetics & Informatics (K&I). -- Danvers : IEEE, 2020. -- ISBN 978-1-7281-4381-1. -- [6] s.
  Subj. Headings Arduino
  DC Motor
  design laboratory plant
  parametric uncertainty
  PID
  robustness
  QFT
  LanguageEnglish
  URLhttps://ieeexplore.ieee.org/document/9039892
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka WOS: 000753938900044
  DOI: 10.1109/KI48306.2020.9039892
  SCOPUS: 2-s2.0-85083107510
  Year2020
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.