Number of the records: 1  

Odhad pozície mobilného robota s využitím Kalmanovho filtra

 1. Title statementOdhad pozície mobilného robota s využitím Kalmanovho filtra / aut. Juraj Slovák, Pavol Vašek, Markus Melicher, Erik Mikuláš
  Main entry-name Slovák, Juraj 1992- (Author) - SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  Another responsib. Vašek, Pavol, 1993- Z3 (Author) - SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  Melicher, Markus, 1993- Z3 (Author) - SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  Mikuláš, Erik, 1992- Z3 (Author) - SjF Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
  In ARTEP 2019. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi [CD ROM] / Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. -- Košice : Technická univerzita, 2019. -- ISBN 978-80-553-3250-5. -- S. 09-1 - 09-12
  Subj. Headings Kalmanov filter
  Kalman filter
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2020
  References (1) - skriptá
  (3) - článok
  article

  article

Number of the records: 1