Number of the records: 1  

Control of heat exchangers in series using neural network predictive controllers

 1. Title statementControl of heat exchangers in series using neural network predictive controllers / aut. Anna Vasičkaninová, Monika Bakošová, Alajos Mészáros
  Main entry-name Vasičkaninová, Anna, 1960- (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Another responsib. Bakošová, Monika, 1958- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Mészáros, Alajos, 1952- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  In Acta Chimica Slovaca. -- ISSN 1337-978X. -- Vol. 13, iss. 1 (2020), s. 41-48
  LanguageEnglish
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  Category of document (from 2022)V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  Year2020
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  20202020
  article

  article

Number of the records: 1