Number of the records: 1  

Neural Network Controllers in Chemical Technologies

 1. Title statementNeural Network Controllers in Chemical Technologies / aut. Karol Kiš, Martin Klaučo, Alajos Mészáros
  Main entry-name Kiš, Karol, 1993- (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Another responsib. Klaučo, Martin, 1989- Z2 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Mészáros, Alajos, 1952- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  In 2020 IEEE 15th International Conference of System of Systems Engineering. -- Budapešť, Maďarsko, : IEEE, 2020. -- ISBN 978-1-7281-8050-2. -- S. 397-402
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2020
  article

  article

Number of the records: 1