Number of the records: 1  

Convex-lifting-based Robust Control of a Laboratory Plate Heat Exchanger

 1. Title statementConvex-lifting-based Robust Control of a Laboratory Plate Heat Exchanger / aut. Juraj Oravec, Monika Bakošová, Michaela Horváthová, Lenka Galčíková, Michal Slávik, Anna Vasičkaninová, Alajos Mészáros
  Main entry-name Oravec, Juraj, 1987- (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Another responsib. Bakošová, Monika, 1958- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Horváthová, Michaela , 1995- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Galčíková, Lenka, 1995- Z3 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Slávik, Michal, 1994- (Author)
  Vasičkaninová, Anna, 1960- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Mészáros, Alajos, 1952- Z1 (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  In Chemical Engineering Transactions, Vol. 76. -- [s.l.], : Italian Association of Chemical Engineering, 2019. -- ISBN 978-88-95608-73-0. -- ISSN 2283-9216. -- S. 733-738
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  In databases DOI: 10.3303/CET1976123
  Year2020
  article

  article

Number of the records: 1