Number of the records: 1  

Pohľadové betóny: subjektívne verzus objektívne hodnotenie pórovitosti povrchu

 1. Title statementPohľadové betóny: subjektívne verzus objektívne hodnotenie pórovitosti povrchu
  Main entry-name (Author) Kamas, Tomáš
  Another responsib. (Author) Bisták, Andrej, 1990- Z3 - SvF Katedra technológie stavieb
  Translated titleArchitectural concrete: subjective versus objective evaluation of surface porosity
  In Betón 2019 [250 s.] / Betón 2019, konferencia s medzinárodnou účasťou. -- Bratislava : Jaga group, 2019. -- ISBN 978-80-8076-138-7. -- S. 197-202
  Subj. Headings pohľadový betón
  kvalita povrchu betónu
  porovnanie
  analýza
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2020
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.