Number of the records: 1  

Residential complex Avion in Bratislava - adaptability of interwar modern objects

 1. Title statementResidential complex Avion in Bratislava - adaptability of interwar modern objects aut. Adam Tóth, Ľubica Selcová
  Main entry-name Tóth, Adam, 1992- (Author) - FAD Ústav interiéru a výstavníctva
  Another responsib. Selcová, Ľubica, 1963- Z1 (Author) - FAD Ústav architektúry obytných budov
  Par.titleBytový komplex Avion v Bratislave - adaptabilita objektov medzivojnovej moderny
  In Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the International Conference [370 s.] / 12th Architecture in Perspective 2020. -- Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2020. -- ISBN 978-80-248-4450-3. -- S. 280-284
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Year2020
  article

  article

Number of the records: 1