Number of the records: 1  

Experimental evaluation of wall heating and cooling system with thermally insulating core

 1. Title statementExperimental evaluation of wall heating and cooling system with thermally insulating core
  Main entry-name (Author) Šimko, Martin, 1984- - SvF Katedra technických zariadení budov
  Another responsib. (Author) Krajčík, Michal, 1984- Z1 - SvF Katedra technických zariadení budov
  (Author) Petráš, Dušan, 1956- Z1 - SvF Katedra technických zariadení budov
  (Author) Szabó, Daniel, 1955- Z2 - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Translated titleExperimentálne hodnotenie systému stenového vykurovania a chladenia s tepelne izolačným jadrom
  In E-nova 2020 [USB kľúč, 511 s.] / E-nova 2020. International Conference. -- Graz : Leykam Buchverlagsgesellschaft, 2020. -- ISBN 978-3-7011-0460-4. -- USB kľúč, s. 485-491
  Subj. Headings experimental evaluation
  wall heating and cooling
  thermally insulating core
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Year2020
  article

  article

Number of the records: 1