Number of the records: 1  

Úloha vegetačných striech pri zmierňovaní zmeny podnebia

 1. Title statementÚloha vegetačných striech pri zmierňovaní zmeny podnebia
  Main entry-name (Author) Klincová, Veronika, 1995- - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Translated titleThe role of green roofs in climate change mitigation
  In Strechy 2020 [CD-ROM, 192 s.] / Bratislavské sympózium Strechy 2020. -- Bratislava : Spektrum STU, 2020. -- ISBN 978-80-227-5059-2. -- CD-ROM, s. 176-183
  Subj. Headings vegetačné strechy
  zmena klímy
  odtok zo zrážok
  mestský tepelný ostrov
  retencia
  green roofs
  climate change
  urban heat island
  retention
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2020
  article

  article

Number of the records: 1